Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO/GDPR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TENACO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 27A w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-717).
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr telefonu +48 52 321 33 33 oraz adresem e-mail [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednak konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie zawarcie umowy.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawrze umowę o przetwarzanie danych osobowych. Ponadto podmioty należące do kategorii przedsiębiorców, którym administrator danych osobowych może przekazać Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail do innej organizacji tylko w celu nawiązania przez nią relacji biznesowej tylko w zakresie i rodzaju działalności, którą Państwo wykonują.
  5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy a także przez rok od określonego przepisami prawa okresu przedawnienia roszczeń Pani/Pana i Administratora, albo do końca okresu wymaganego przepisami prawa podatkowego. W zależności od tego, który z okresów skończy się później.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.